ISNACC
 
Date: 6 October - 7 October 2017 Venue: JLN Auditorium, AIIMS, New Delhi
(Pre-conference workshop: 5th Oct 2017) (ANLS course 7th - 8th Oct 2017)
 
Aiims Aiims
IsnaccIsnacc 2015

FacultyInternational Faculty

 • Dr. Deepak Sharma                                   (Seattle, USA)
 • Ms. Anne Moore                                       (Seattle, USA)
 • Dr. Marshall Frederick Wilkinson             (Winnipeg, Canada)
 • Dr. Tumul Chowdhury                               (Winnipeg, Canada)
 • Dr. Parmod Kumar Bithal                           (Riyadh,Saudi Arabia)
 • Dr. Muhammad Tariq Imtiaz                       (Riyadh,Saudi Arabia)
 • Dr. Sujoy Banik                                          (Toronto, Canada)
 

National Faculty

 • Dr. H H Dash
 • Dr. Amna Goswami
 • Dr. Mary Abraham
 • Dr. L D Mishra
 • Dr. H K Venkatesh
 • Dr. K J Choudhury
 • Dr. Ratan Chelani
 • Dr. Dilip Kumar Kulkarni
 • Dr. Rajiv Chawla
 • Dr. V Bhadri Narayan
 • Dr. Pragati Ganjoo
 • Dr. Pragati Ganjoo
 • Dr. Kavita Sandhu
 • Dr. Shobha Purohit
 • Dr. Nidhi Panda
 • Dr. VJ Ramesh
 • Dr. S Manikandan
 • Dr. D Padmaja
 • Dr. G Parameswara
 • Dr. Monica S Tandon
 • Dr. M Radhakrishnan
 • Dr. Neerja Bharti
 • Dr. Devendra Gupta
 • Dr. Mukul Kumar Jain
 • Dr. Hemant Bhagat
 • Dr. Renu Bala
 • Dr. Virendra Jain
 • Dr. Harsh Sapra
 • Dr. Ponniah V
 • Dr. Prasanna Bidkar
 • Dr. Arvind Arya
 • Dr. Jaya Wanchoo
 • Dr. Swagata Tripathy
 • Dr. Prashant Kumar
 • Dr. Saurabh Anand
 • Dr. Manish Kumar Marda
 • Dr. Rahul Yadav
 • Dr. Ns Ajai Chandra
 • Dr. Vashudha Singhal
 • Dr. Bhavna Hooda
 • Dr. Nidhi Gupta
 • Dr. Kiran Jangra
 • Dr. Priyanka Gupta
 • Dr. Varun Jain
 • Dr. Ankur Luthra
 
   
 
Isnacc 2015